strona główna / firma

firma

Informujemy, że firma Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp. K. podpisała umowę na dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Numer umowy: POIR.03.04.00-30-0491/20
Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

 

Infrakom obecny jest na rynku już od 2008r i z powodzeniem realizuje zadania z zakresu budowy dróg i szeroko pojętej infrastruktury. 

Budujemy ścieżki rowerowe, remontujemy i modernizujemy przestrzenie miejsce, remontujemy ulice, chodniki i place. We współpracy z naszymi Partnerami oświetlamy drogi, dbając o bezpieczeństwo i przepustowość srzyżowań - stawiamy sygnalizację świetlną, rozwijając miejską infrastrukturę budujemy kanalizację sanitarną i deszczową. 

Dodatkowo wykonujemy projekty budowlane oraz pełnimy nadzory inwestorskie w specjalności drogowej i konstrukcyjno - budowlanej.
Klientami firmy są przede wszystkim jednostki samorządowe i zarządcy dróg wszystkich kategorii ale także inwestorzy prywatni. Kadrę techniczną stanowią inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na solidność i jakość wykonywanych robót.

Firmy dysponują nowym, renomowanym sprzętem budowlanym, który pozwala na szybkie i sprawne prowadzenie robót. W ciągu kolejnych lat działalności firmy urguntowują swoje pozycje na rynku i wypracowują opinię solidnego i poważnego partnera w branży budowy dróg. O tym wszystkim świadczyć mogą uzyskane referencje. 

Podejmiemy się każdego rodzaju wyzwania, bez względu na skalę jego wielkości i skomplikowania.

Wyróżniamy się dużą elastycznością dzięki czemu realizujemy projekty o każdej skali, od najmniejszych po wielkie i złożone.Zaufali nam