strona główna / Dofinansowanie

Dofinansowanie

Informujemy, że firma Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp. K. podpisała umowę na dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Numer umowy:    POIR.03.04.00-30-0491/20

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.Zaufali nam